Mannonova Musharraf

Mannonova Musharraf boshlang’ich sinf o’qituvchisi . U izlanuvchan va o’quvchilarni darsga qiziqtira oladigan tajribali o’qituvchi.Boshlang’ich sinflar metod birlashmasi rahbari sifatida 9 nafar o’qituvchiga boshchilik qiladi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*