TESTLAR

“Bilimlar bellashuvi” uchun  testlar

Ona tili va adabiyot fanidan 5-8 sinflar uchun  Ko’chirib olish
Rus tili fanidan 5-8 sinflar uchun  Ko’chirib olish
Ingliz tili fanidan 6-8 sinflar uchun  Ko’chirib olish
Fizika fanidan 7-8 sinflar uchun  Ko’chirib olish
Informatika fanidan 8- sinflar uchun  Ko’chirib olish
Tarix fanidan 6-8 sinflar uchun  Ko’chirib olish
Biologiya  fanidan 6-8 sinflar uchun  Ko’chirib olish
Kimyo fanidan 8- sinflar uchun  Ko’chirib olish
Matematika fanidan 5  sinflar uchun  Ko’chirib olish
Matematika fanidan 6 sinflar uchun  Ko’chirib olish
Matematika fanidan 7 sinflar uchun  Ko’chirib olish
Matematika fanidan 8 sinflar uchun  Ko’chirib olish
Geografiya fanidan 6  sinflar uchun  Ko’chirib olish
Geografiya fanidan 7 sinflar uchun  Ko’chirib olish
Geografiya fanidan 8 sinflar uchun  Ko’chirib olish
Iqtisod fanidan 8- sinflar uchun  Ko’chirib olish