ПРЕЗЕНТАЦИИ

Suv hayot manbai  Скачать
Yerosti boyliklari  Скачать
Qanday nomlanadi  Скачать
Sog’lom turmush tarzi  Скачать
Ufq va unung tomonlari  Скачать
Yerosti boyliklari  Скачать
Qanday nomlanadi Скачать
Mantiqiy topshiriqlar  Скачать
So`z yasovchi qo`shimchalar  Скачать
O’qish fanidan  topshiriq  Скачать
Yashiringan hasharotlarni top  Скачать
 Yovvoyi hayvonlar haqida topishmoq   Скачать
 Servis xizmati    Скачать
 Ona tili olamiga sayohat   Скачать
 Musbat va manfiy sonlar  Скачать
Ko’phadni  ko’paytuvchilarga  ajratishning  bir  necha  usullarini  qo’llash  Скачать
Trigonometrik  ayniyatlar   Скачать
 Yovvoyi hayvonlar haqida topishmoq   Скачать
 Ona tili olamiga sayohat  Скачать