РАЗРАБОТКИ УРОКОВ

Z.M.Bobur hayot yo`li va lirikasi
Adabiyot fanidan
Ko`chirib olish
 “Iskandar Zulqarnayn” ertak dostoni.
 Adabiyot fanidan
Ko`chirib olish
 So`roq olmoshlari
Ona tili
 Ko`chirib olish
Zamburug`lar bo`limi .  Mog`or zamburug`lari
 Botanika
 Ko`chirib olish
 Yovvoyi hayvonlar
 Atrofimizdagi olam
Ko`chirib olish
 Mashinasozlik istiqbollari
 Geografiya
 Ko’chirib olish
 Rim respublikasining qulashi
 Tarix
 Ko’chirib olish
 Milliy ko’ylaklarni tikish
 Mehnat
 Ko’chirib olish
Tenglamalar yechish
Matematika
Ko’chirib olish
Jadval ko’rinishidagi miqdorlar
Informatika
 Ko’chirib olish
Paint uskunalar paneli
Informatika
 Ko’chirib olish
Hujjatlarda rasmlar bilan ishlash
Informatika
 Ko’chirib olish
Windows operatsion sistemasi
Informatika
 
Ko’chirib olish
 Algoritm haqida tushincha
 Informatika
 Ko’chirib olish
 Organizmlarning ko’payishi va rivojlanishi
 Biologiya
 Ko’chirib olish