DEVELOPMENT LESSONS

DEVELOPMENT LESSONS

Z.M.Bobur hayot yo`li va lirikasi
Literature 
Copy
 “Iskandar Zulqarnayn” ertak dostoni.
Literature
Copy
 So`roq olmoshlari
Mother tongue
 Ko`chirib olish
Zamburug`lar bo`limi .  Mog`or zamburug`lari
Botany
 Ko`chirib olish
 Yovvoyi hayvonlar
 Atrofimizdagi olam
Ko`chirib olish
 Mashinasozlik istiqbollari
Geography
 Ko’chirib olish
 Rim respublikasining qulashi
 History
 Ko’chirib olish
 Milliy ko’ylaklarni tikish
 Handicrafts
 Ko’chirib olish
Tenglamalar yechish
Maths
Ko’chirib olish
Jadval ko’rinishidagi miqdorlar
Computer
 Ko’chirib olish
Paint uskunalar paneli

Computer

 Ko’chirib olish
Hujjatlarda rasmlar bilan ishlash

Computer

 Ko’chirib olish
Windows operatsion sistemasi
Computer
 
Ko’chirib olish
 Algoritm haqida tushincha
Computer
 Ko’chirib olish
 Organizmlarning ko’payishi va rivojlanishi
 Biology
 Ko’chirib olish