DARS ISHLANMALARI

 

Z.M.Bobur hayot yo`li va lirikasi
Adabiyot fanidan
Ko`chirib olish
 “Iskandar Zulqarnayn” ertak dostoni.
 Adabiyot fanidan
Ko`chirib olish
 So`roq olmoshlari
Ona tili
 Ko`chirib olish
Zamburug`lar bo`limi .  Mog`or zamburug`lari
 Botanika
 Ko`chirib olish
 Yovvoyi hayvonlar
 Atrofimizdagi olam
Ko`chirib olish
 Mashinasozlik istiqbollari
 Geografiya
 Ko’chirib olish
 Rim respublikasining qulashi
 Tarix
 Ko’chirib olish
 Milliy ko’ylaklarni tikish
 Mehnat
 Ko’chirib olish
Tenglamalar yechish
Matematika
Ko’chirib olish
Jadval ko’rinishidagi miqdorlar
Informatika
 Ko’chirib olish
Paint uskunalar paneli
Informatika
 Ko’chirib olish
Hujjatlarda rasmlar bilan ishlash
Informatika
 Ko’chirib olish
Windows operatsion sistemasi
Informatika
 
Ko’chirib olish
 Algoritm haqida tushincha
 Informatika
 Ko’chirib olish
 Organizmlarning ko’payishi va rivojlanishi
 Biologiya
 Ko’chirib olish
 Nyutonning uchinchi qonuni
 Fizika
 Ko’chirib olish
 Do you know Uzbekistan? Revision of the lessons
 Ingliz tili
 Ko’chirib olish
  Olmoshlar yuzasidan mustahkamlash
  Ona tili
 Ko’chirib olish
Fe’l nisbatlari yuzasidan mustahkamlash
 Ona tili
 Ko’chirib olish
 Muhammad Rizo Ogahiy. Lirika
Adabiyot
 Ko’chirib olish
 Shaxs va narsa nomini bildirgan so’zlar
 Ona tili
 Ko’chirib olish
 So`z  yasovchi  qo`shimchalar   Boshlang’ch sinflar uchun
 Ko’chirib olish
 
Ona allasi
 
Boshlang’ch sinflar uchun
 Ko’chirib olish
 Ola buzoq (She`r) G`afur G`ulom
 
Boshlang’ch sinflar uchun
 Ko’chirib olish
 Yakka cho`p ustida  bir oyoqda ,oyoq uchida tik turish mashqlari
 
Jismoniy tarbiya
 Ko’chirib olish
    Hujjtlar bilan ishlash                              Informatika                                           Ko’chirib olish
Davlatning boshqaruv shakli                    Tarix                                                            Ko’chirib olish 
Иван Андреевич Крылов. Басня            Rus tili                                                          Ko’chirib olish
« Стрекоза и Муравей»