Mahorat darslarining samarasi

Mahorat darslarining samarasi

“Smart”  xonada darslar o`quvchilarga yanada qiziqarliroq bo`lishi uchun o`quvchilardan foydalanib  mahorat darslarini tashkil qilinyapti. Bunda yuqori sinf o`quvchilari o`zidan kichik sinflarga yoki tengdoshlariga  biriktirgan holda mahorat darslarini tashkil qilinyapti.

mah2 mahorat

Mahorat darslari va AKT dan foydalanib dars o’tish qanday imkoniyat ochib beradi?

O`quvchilarda

O’quv adabiyotlardan foydalanish

Egallagan bilim va ko’nikmalarini takomillashtirish

Qo’shimcha bilim olish imkoniyati

Axborotni qidirish, tahlil qilish, qayta ishlash va taqdim etish malakalarini rivojlantirish

Tadqiqorchilik, analitik, ijodiy ko’nikmalarni rivojlantiradi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*